История

 

Училището в село Долапите (от 1959 г. – квартал на Русе) е открито около 1880 година. Първият учител в него е бил Кейнерджиев от гр. Русе. Учебните занимания са се водили в частна къща – Джимановата.

Първата учебна сграда е започната да се строи през 1887 година в центъра на селото. На това място сега е построен търговски комплекс. Била е красиво оформена, с фасада и малка сцена за изнасяне представления пред населението.

Новото училище е открито през 1890 година. Първият учител в него бил Иван С. Владиславов. В началото сградата имала две учебни стаи, между които била учителската канцелария. До 1904 година учителите били двама, през 1905 – трима, а през 1907 година се увеличават на четирима. Първото училищно настоятелство е тричленно – Стоян Трифонов, Нени Шаханов и Константин Керимов.

През 1922-1923 учебна година се открива прогимназия без последен клас. Следващата – 1923-1924 – се открива пълна прогимназия. През учебната 1925-1926 година се откриват I и II допълнителни курсове на Земеделската секция. Към 1930 година училището има 704 дка земя и стопанство от 50 дка. Това му дава възможност през 1936 година да създаде училищна трапезария за крайно бедните деца.

Поради намаляване броя на учениците, прогимназията е закрита през 1937 година, а децата се прехвърлят към съседното селище – Средна кула.

Под ръководството на тогавашните кмет Парашкев Пухлев и главен учител Радко Георгиев, през 1940 година е започнато строителството на сегашната сграда на училището, която е завършена през 1942 година. През 1945 година се открива отново прогимназия, която съществува и до днес.

Следващи директори са Симанка Кирчева, Димитър Георгиев, Никола Чалъков, Рашко Рашков, Добромира Николова, Милен Иванов, Румяна Георгиева.

Със съдействието на Държавен архив – Русе

Специални благодарности на Иван и Павел Керчеви за предоставените фотографии.

Снимките а от 1965 г, като втората показва училището преди да бъде съборено.

 

 

/* Mobile Menu style */