Ученически съвет

През настоящата учебна година Ученическият съвет работи по утвърдена програма, приета на първото заседание през м. октомври. Ръководител на УС е г-жа Маринела Казанова. Учениците изготвят табла, участват в подготовката на празници, състезания, викторини, при работа по проекти.

СЪСТАВ:

1. Елина Ивайлова Иванова – IV клас

2. Валерия Венциславова Атанасова – V клас

3. Никол Николова Димитрова – VI клас

4. Виктор Тодоров Станчев – VII клас

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виктор Тодоров Станчев

СЕКРЕТАР: Валерия Венциславова Атанасова

/* Mobile Menu style */