Ученически съвет

През настоящата учебна година Ученическият съвет работи по утвърдена програма, приета на първото заседание през м. октомври. Ръководител на УС е г-жа Росица Филева. Учениците изготвят табла, участват в подготовката на празници, състезания, викторини, при работа по проекти.

СЪСТАВ:

1. Валери Филев – III клас

2. Лариса Мехмедова – IV клас

3. Деница Иванова – V клас

4. Светла Снежанова – VI клас

5. Никол Цветелинова Тодорова – VII клас

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никол Цветелинова Тодорова

СЕКРЕТАР: Светла Снежанова

/* Mobile Menu style */