Училищен екип

Директор: Теодора Крумова Ганева

Учители:  

Десислава Христова Даскалова – главен учител, преподавател по английски език

Пламенка Русева Ачева – старши учител в начален етап

Анета Витанова Мутафова – старши учител в начален етап

Цветелина Маринова Абрашева – учител в начален етап

Марияна Димитрова Йорданова – старши учител в начален етап

Марияна Василева Костова – старши учител в прогимназиален етап по математика и по физика и астрономия

Маринела Валентинова Казанова –  учител в прогимназиален етап по български език и литература

Галина Добрева Петрова –  старши учител в прогимназиален етап по изобразително изкуство, технологии и предприемачество, ИТ

Богдан Петров Петров – старши учител в прогимназиален етап по химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и по физическо възпитание и спорт

Искра Добромирова Иванова – учител в ГЦОУД

Искрена Цветанова Иванова –  учител в ГЦОУД

Даниела Маринова Шеева – старши учител в ГЦОУД

Галя Стоянова Теодорова – старши ресурсен учител

Нели Петрова Кръстева – старши ресурсен учител

Административен персонал:

Галя Димитрова Енчева: главен счетоводител

Снежана Динкова Велчева: ЗАС

Помощен персонал:

Иван Стоянов Драгостинов: огняр

Боян Тодоров Георгиев – шофьор

Росица Янкова Панайотова – хигиенист

 

Училищен екип

Директор

Теодора Крумова Ганева

Учители:  

Пламенка Русева Ачева – старши учител в начален етап

Анета Витанова Мутафова – старши учител в начален етап

Цветелина Маринова Абрашева – учител в начален етап

Марияна Димитрова Йорданова – старши учител в начален етап

Марияна Василева Костова – старши учител в прогимназиален етап по математика и по физика и астрономия

Маринела Валентинова Казанова – учител в прогимназиален етап по български език и литература

Десислава Христова Даскалова – главен учител, преподавател по английски език

Галина Добрева Петрова –  старши учител в прогимназиален етап по изобразително изкуство, технологии и предприемачество, ИТ

Богдан Петров Петров – старши учител в прогимназиален етап по химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и по физическо възпитание и спорт

Искра Добромирова Иванова – учител в ГЦОУД

Искрена Цветанова Иванова – учител в ГЦОУД

Даниела Маринова Шеева – старши учител в ГЦОУД

Галя Стоянова Теодорова – старши ресурсен учител

Нели Петрова Кръстева – старши ресурсен учител

Административен персонал:

Галя Димитрова Енчева: главен счетоводител

Снежана Динкова Велчева: ЗАС

Помощен персонал:

Иван Стоянов Драгостинов: огняр

Боян Тодоров Георгиев – шофьор

Росица Янкова Панайотова – хигиенист

 

/* Mobile Menu style */