Свободни места по класове

първи клас – 10

втори клас – 14

трети клас – 11

четвърти клас – 9

пети клас – 7

шести клас – 14

седми клас – 10

/* Mobile Menu style */