Квалификация учители

Обучения в НИОКСО

Национален център за повишаване на квалификацията

ДИПКУ - Варна

 Департамент за информация и повишаване
квалификацията на учителите

Обучения в ДИУУ

Департамент за информация и усъвършенстване на учители (Софийски университет)

ДИПКУ - Стара Загора

Департамент за информация и повишаване квалификацията
на учители – Стара Загора.

/* Mobile Menu style */