Ресурси

1. 21.10.2021 г.

тема: „Атестиране на педагогическите специалисти – процедура и инструменти за оценяване и самооценяване“

вътрештоинституционална квилификация 2021-2022 – 1

2. 22.01.2022 г.

тема: „Мотивационни техники за учене“

вътрешноквалификационна квалификация 2021-2022 – 2

3. 16.04.2022 г.

тема: „Споделяне на добри практики“

вътрешноквалификационна квалификация 2021-2022 – 3

4. 14.07.2022 г.

Изпълнение на дейности по Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ 2022

Моля, използвайте следният линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6BlvbKPBG8wv91MyjrLXqYcNjXQUlriI2YxLfSU1Nnmw6PA/viewform?usp=sf_link

5. 14.07.2022 г.

Дистанционни курсове за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“

Крайният срок за записване е 15 август 2022 г. на следния линк: https://forms.gle/hSbArAa2SgkUTWPU9

/* Mobile Menu style */