Класни ръководители

I клас – Пламенка Ачева

II клас – Цветелина Абрашева

III клас – Анета Мутафова

IV клас – Марияна Йорданова

V клас – Маринела Казанова

VI клас – Галина Петрова

VII клас – Марияна Костова

/* Mobile Menu style */