ПРАВИЛА ЗА РАБОТА

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА

В ОУ „ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – РУСЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 Настоящите мерки са изготвени в изпълнение на Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19, които...
Свободна позиция

Свободна позиция

ОБЯВА Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни...
Интервю

Интервю

10 причини да избереш едно училище „Ако не обичаш децата и професията си, нищо хубаво не чакай“, казва директорката на русенското ОУ „Христо Смирненски“ Румяна Георгиева.Висококвалифицирани преподаватели, едносменен режимна обучение, училище сред природата, далеч от...
Работа по проект

Работа по проект

Работо по проекта „Обичам моето училище“. Започна усилена работо по усъществяване на проекта. Благодарение на щедър дарител, училището ще се певърне в едно приказно за учениците място. Работо по проекта „Обичам моето училище“. Започна усилена...
Нова визия

Нова визия

От тази есен училището ще стартира с обновени класни стаи, които ще създадат необходимимия уют за една творческа работа през учебната година. От тази есен училището ще стартира с обновени класни стаи, които ще създадат необходимимия уют за една творческа работа през...
/* Mobile Menu style */